Kora Project

Het Kora Project is in het leven geroepen om bekendheid en erkenning te verwerven voor de kora, een West-Afrikaanse harp en maar ook voor de griots, de beroepsmuzikanten die de kora, ngoni en balafoon bespelen.

Meer over dit project kunt u hieronder lezen waarmee u in indruk zult verkrijgen over onze betrokkenheid en de mogelijkheden tot ondersteuning van dit project door de aankoop van thee-produkten, donaties en/of sponsoring.

Koraproject African Essentials

De kora heeft een welhaast magische klank en verdient samen met de griot een prominente plek in het scala van muziekinstrumenten en muzikanten op deze wereld. Deze bekendheid willen we verwerven middels het schrijven van een boek over de kora en de griotcultuur. Een boek dat geschikt is voor het grotere publiek en ook te leen komt in de openbare bibliotheken. Ook vertalingen naar Engels en Frans staan in onze planning. Om dit werk goed te doen werd een reis gemaakt naar Mali in West-Afrika voor verdieping van onze kennis en het vergaren van informatie en beeldmateriaal.

Dankzij de sponsoring door De Mâr Groep, kon een deel van dit plan gerealiseerd worden, maar nieuwe sponsoren zijn van harte welkom om het project goed uit te voeren.

     Projectleiding

Han van Lierop en Ida Verstraten

Wij, Han van Lierop en Ida Verstraten, zijn met African Essentials VOF gestart in 2008. African Essentials is een bedrijf, maar zeker ook onze passie. Naast de workshops djembé, koralessen, verkoop, verhuur en reparatie van instrumenten, hebben we diverse projecten uitgevoerd met hele andere drijfveren dan het voorzien in ons levensonderhoud. Projecten als boeken over Afrikaanse muziek, maar ook dvd’s in eigen beheer. Delen van de winst uit die projecten gingen en gaan nog steeds naar de Afrikaanse uitvoerende muzikanten, dansers en anderszins Afrikaanse medewerkers. Op deze wijze werden diverse Afrikanen met hun muzikale uitdraging op de kaart gezet en wordt tevens gezorgd voor het behoud van een stuk cultuurerfgoed. Ook het Kora Project is een project binnen het kader van het MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2011: Aanvang van het boek: literatuurstudie en online studie door het verzamelen van relevante teksten en beeldinformatie. Samenwerkingsopbouw met geďnteresseerden maar vooral met deskundigen op dit gebied. Voorbereiding van de reis naar Mali.

Februari 2012: De reis naar Mali, alwaar we informatie, foto -en videomateriaal hebben verzameld en ter verdieping ook zelf kora-onderwijs hebben gevolgd.

2012 en begin 2013: Schrijven en samenstellen van het boek. Gestreefd wordt om vertalingen naar het Frans en Engels te laten maken en te drukken. De hele opmaak wordt door Ida Verstraten uitgevoerd en in eigen beheer gepubliceerd. Daarnaast maken we een uitbreiding en vertaling van de reeds ontwikkelde Android Kora applicatie voor de mobiele telefoon en publicaties voor Iphone en Ipad. De kennis zal worden aangeboden door koramusici in de vorm van lessen, cursussen en workshops.

Kies een onderwerp waarvan u meer informatie wenst :
Kora instrument African Essentials Mali reis www.nature-essentials.nl Sponsoren koraproject contact African Essentials
Kora-instrument Studiereis Mali

Nature Essentials

Sponsors

Contact
 

Download hier onze flyer !

Download Acrobat Reader

Copyright ©  African Essentials

Flyer African Essentials